Fiske

Klubben förfogar över delar av Mälaren i Broviken samt delar av Lejondalssjön. Fiske är upplåtet till medlemmar samt innehavare av dagfiskekort.

Pimpelfiske från is är tillåtet även på Svea Livgardes del av Lejondalssjön under den period av året då isarna ligger,OBS endast pimpelfiske, ej angel eller annat. Detta tillstånd förnyas per år, så kontollera alltid om detta gäller innan du fiskar.

Obs, fisket på Svea Ligardes vatten gäller endast medlemmar, ej övriga. Kräftfiske är alltid förbjudet på samtliga vatten.

Dagfiskekort kan köpas på nätet via https://www.ifiske.se/fiskekort-lejondalssjon-arrenderat-omrade.htm  .

Fiskevatten Lejondalssjön

Karta med djupkurvor Lejondalssjön

Fiskevatten Mälaren

Fiskekarta Mälaren

Förbudsområde Broviken Mälaren

Förbudsområde Broviken