Fiskeregler

Klubben förfogar över delar av Mälaren i Broviken samt delar av Lejondalssjön. Fiske är upplåtet till medlemmar samt innehavare av dagfiskekort. Pimpelfiske från is är tillåtet även på Svea Livgardes del av Lejondalssjön under den period av året då isarna ligger, OBS endast pimpelfiske, ej angel eller annat. Detta tillstånd förnyas per år, så kontollera alltid om detta gäller innan du fiskar. Obs, fisket på Svea Livgardes vatten gäller endast medlemmar, ej övriga. Kräftfiske är alltid förbjudet på samtliga vatten. Dagfiskekort kan köpas på Statoil i Bro.

Lejondalssjön

– Spinnfiske/ flugfiske.
– Mete.
– Pimpelfiske.
– Angelfiske Max tio don per person.
– Trolling/ Dragrodd, max fyra spön per båt.
– Fiske med glihåv, mörtstuga samt glinät är tillåtet för att fånga betesfisk.

Mälaren

Förbudsområde Broviken (fritt handredskapsfiske)

– Spinnfiske/ flugfiske
– Mete
– Pimpelfiske
– Angelfiske Max tio don per person
– 1 st långrev per person med max 50 krok. Skall märkas med fiskandens fullständiga namn o adress.
– Trollingfiske, max fyra spön per båt.
– Fiske med glihåv, mörtstuga samt glinät är tillåtet för att fånga betesfisk.