Bli medlem

Medlemmar fiskar på föreningens vatten. Årsavgiften är:

  • 100kr för vuxna
  • 20kr för juniorer, avgiftsfritt upp till det år de fyller tio om barnet är anmält

 

Önskar du bli medlem i vår klubb gör du på följande vis:

  • Betala in avgiften på pg 584051-7 Bro SFK
  • Ange namn, adress och telefonnummer sam ev mailadress.

OBS ange alltid födelsår och datum på dem du anmäler

Bekräftelse kommer på posten.

Kartor över våra fiskevatten samt fiskeregler finns under fliken Fiske

Kassör: Zenni Ohlsson 08 582 41237