Historik

Bro sportfiskeklubb är en sammanslutning av fritidsfiske-intresserade personer i Upplands-Bro kommun”

Detta är inledningen från ”stadgar för BRO SPORTFISKEKLUBB 9/12. 1958”. Vi är en ganska gammal klubb, snart 50 år år är faktiskt en ansenlig ålder, men vi lider inte av ålderskrämpor. Klubben bildades av ett gäng ”entusiaster” på uppmaning av friherrinnan Ebba Reuterskiöld, Bro Gård.

Friherrinnan hade länge sett med arga ögon på det tjuvfiske som utövades på godsets vatten i Mälaren och konstaterat att enda sättet att råda bot på detta var att se till att lymlarna organiserade sig så att åtminstone lite kontroll av fisket kunde utövas. ”It takes a poacher to catch a poacher”. Åren har gått och med det fria fisket i början på 1980:talet höjdes röster för att klubben skulle lägga ned (man hade till och med en slags ”ät och drick upp klubbkassan” fest) men på initiativ av några driftiga fiskare lyckades man få ett nytt eget hemmavatten, Lejondalssjön. Engagemanget runt Lejondalssjön har kretsat mycket kring isättandet och vården av det signalkräft bestånd som idag vuxit sig stort samt fiske efter de ”bamseabborrar” som under åren växt sig stora på luxuös kräftdiet. Nytt är introduktionen av gös i Lejondal. Det har funnits ett litet bestånd av gös i sjön som numera får anses nästintill utdött, därför har klubben under åren satt ut gösungar. Klubben arrenderar också sitt gamla vatten i Mälaren i Broviken. Där fiskas sedan länge framgångsrikt efter gädda, gös och abborre. Överskottskräftor i från Lejondalssjön planteras regelmässigt in och i framtiden kanske vi kan hoppas på ett kräftfiske även i Mälaren. Vår förhoppning är att denna hemsida så småningom skall kunna fungera som en kontaktyta mellan medlemmar, styrelse och övriga som vill göra sin röst hörd i fiskefrågor i Bro.