Kallelse till årsmöte

Årsmöte hålls den 25 november kl 1900 i Florasalen i Bro Centrum, välkomna!

//Styrelsen