Styrelsens skrivelse till Kommunen angående Lejondalssjön

Läs skrivelsen som pdf

Till: Kommunstyrelsen/ Beslutsfattare Upplands-Bro Kommun samt berörda tjänstemän och nämnder.

Bro 2017-11-10

Lejondalssjön

Bro Sportfiskeklubb startades 1958 och har sedan dess varit aktiv kring sportfiske och fiskevård företrädesvis i Lejondalssjön genom arrende av kommunens vatten i sjön. Exempel på vårt engagemang är nyintroduktion av gös, förbättring av fiskens lekmöjligheter genom utsättande av s.k. risvasar samt utsättning och vård av sjöns kräftbestånd. Vi är idag ca 350 medlemmar.

Under många år har vi haft huvuddelen av vår verksamhet vid sjön, tävlingar, det mycket populära årliga kräftfisket i samarbete med kommunen, fiskevård och rekreation. Sjön har enorm betydelse för vår klubb och dess medlemmar och det är med sorg vi noterat sjöns negativa utveckling de senaste åren.

Vi är övertygade om att relevanta beslutsfattare på Upplands-Bro Kommun har all väsentlig kännedom om problemen med syrefria bottnar, algblomningar, ökande växlighet, alltför lågt vattenstånd mm.

Vi uppmanar därför kommunstyrelsen att ta dessa problem på stort allvar och att skyndsamt tillsätta pengar och resurser för att åtgärda de problem som sjön lider av och då i första hand prioritera åtgärder för att lösa problemet med för höga fosforhalter och återkommande syrebrist. Detta kopplat till åtaganden utifrån det sk Vattendirektivet och kommunens egna vattenplaner och analyser.

Styrelsen för Bro Sportfiskeklubb

Genom Ordf. Jan Olsson